• Ebook Luyện dịch Việt Anh - Minh Thu & Nguyễn Hòa

  Ebook Luyện dịch Việt Anh - Minh Thu & Nguyễn Hòa

  Ebook Luyện dịch Việt Anh được biên soạn nhằm giúp bạn đọc nâng cao kỹ năng dịch Việt - Anh. Cuốn sách gồm 4 nội dung chính: Phần 1 - Một số nguyên tắc cơ bản khi dịch Việt - Anh, phần 2 - Một số từ khó dịch từ Việt sang Anh, phần 3 - Luyện dịch Việt - Anh, phần 4 - Từ vựng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   348 p onuni 22/05/2023 87 1

 • Ebook English vocabulary in use - Elementary

  Ebook English vocabulary in use - Elementary

  This book has been written to help you learn new vocabulary. You already know hundreds of English words, but to speak and write English in normal situations you need at least 1-2,000 words. In this book, there are around 1,250 new words and phrases for you to learn. You will find them on the left-hand page of each unit. Every new word or phrase is used in a sentence, or in a conversation, or has a picture with it, or has some explanation of...

   171 p onuni 22/05/2023 60 0

 • Ebook English vocabulary in use - Intermediate

  Ebook English vocabulary in use - Intermediate

  English vocabulary in use - Intermediate has been written to help learners at this level to improve their English. It has been designed for students who are studying on their own, but it can also be used by a teacher in the classroom with groups of students.... The book has 100 two- page units. The left- hand page explains new words and expressions ( most units contain approximately 25 new words or phrases)...

   269 p onuni 22/05/2023 53 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Tổng chủ biên)

  Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Tổng chủ biên)

  Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Nội dung cuốn sách tập trung 3 nội dung cơ bản là: Sự ra đời của Đảng Cộng sản, đường lối đấu tranh giành chính quyền, đường lối công nghiệp hóa. Mời bạn đọc tham khảo.

   258 p onuni 22/05/2023 52 0

 • Ebook Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

  Ebook Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

  Ebook Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp được soạn theo đề cương môn học " Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ " cho các sinh viên chuyên ngành chế tạo máy. Nó giúp sinh viên học ở nhà sau khi nghe giảng ở lớp, do đó được biên soạn dưới dạng nội dung các bài giảng trên lớp. Ngoài ra tài liệu này còn là tài liệu tham khảo...

   138 p onuni 22/05/2023 57 0

 • Giáo trình Cơ học ứng dụng - Phần bài tập (Có hướng dẫn - Giải mẫu - Trả lời)

  Giáo trình Cơ học ứng dụng - Phần bài tập (Có hướng dẫn - Giải mẫu - Trả lời)

  Cuốn giáo trình Cơ học ứng dụng - Phần bài tập cung cấp cho người học các bài tập về chuyển động của chất điểm, chuyển động của vật rắn xung quanh trục cố định, chuyển động song phẳng của vật rắn, hợp chuyển động của điểm, cân bằng của hệ lực phẳng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   284 p onuni 22/05/2023 45 0

 • Ebook Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí (Tập 1) - Trịnh Chất, Lê Văn Uyển

  Ebook Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí (Tập 1) - Trịnh Chất, Lê Văn Uyển

  Nội dung cuốn sách "Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí (Tập 1)" gồm những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy vè hệ thống dẫn động tính toán thiết kế chi tiết máy, thiết kế kết cấu chi tiết máy, vỏ, khung và bệ máy,... Mời các bạn cùng tham khảo

   272 p onuni 22/05/2023 62 0

 • Ebook Nguyên lý động cơ đốt trong - GS.TS Nguyễn Tất Tiến

  Ebook Nguyên lý động cơ đốt trong - GS.TS Nguyễn Tất Tiến

  Ebook "Nguyên lý động cơ đốt trong" dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành động cơ đốt trong, có thể được làm tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên chuyên ngành ô tô, cơ khí vận tải đường bộ, đường thủy, đường sắt, cơ khí xây dựng, cơ khí lâm nghiệp, thủy sản,... và các chuyên ngành có liên quan đến...

   492 p onuni 22/05/2023 57 0

 • Ebook Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí (Tập 2) - NXB Giáo dục

  Ebook Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí (Tập 2) - NXB Giáo dục

  Cuốn sách "Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí" cung cấp cho bạn những kiến thức về tính toán thiết kế chi tiết máy, là công cụ đắc lực cho sinh viên kỹ sư học tập, nghiên cứu. Cuốn "Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2" tiếp tục bổ sung những thông số tính toán, quy trình thiết kế trục, ổ đỡ, các dạng dung sai. Mời các bạn...

   228 p onuni 22/05/2023 45 0

 • Ebook Writing skills success in 20 minutes a day (3rd edition)

  Ebook Writing skills success in 20 minutes a day (3rd edition)

  Since you bought this book, you probably want or need to learn more about the process of writing and how to become a better writer. This book will help you acquire the coveted power of the pen in 20 easy steps. It covers the basics of writing: punctuation, usage, diction, and organization. You’ll find no fluff in this book; it’s for busy people who want to learn as much as they can as efficiently as possible. Each lesson contains enough...

   192 p onuni 22/05/2023 48 0

 • Ebook 136 best model essays (Các bài luận mẫu hay nhất)

  Ebook 136 best model essays (Các bài luận mẫu hay nhất)

  Cuốn sách 136 best model essays (Các bài luận mẫu hay nhất) được biên soạn với các bài luận thực tế trong nhiều tình huống sinh động khác nhau, sẽ cung cấp cho người học không chỉ các bài mẫu mà còn trình bày những cách thức và bí quyết để viết một bài luận hoặc một lá thư theo một chủ đề cụ thể, nhờ đó giúp học viên có thể áp dụng,...

   237 p onuni 22/05/2023 52 0

 • Ebook Ad Hoc Mobile Wireless Networks

  Ebook Ad Hoc Mobile Wireless Networks

  This book addresses and explains network concepts, mechanism, design, and performance. Ad Hoc Mobile Wireless Networks: Principles, Protocols, and Application spresents the latest techniques, solutions, and support to understand the concepts easily with suitable examples. The book begins with wirelessnetwork fundamentals covering Bluetooth, IrDA, HomeRF, WiFi, WMax, Wireless Internet, and MobileIP,...

   334 p onuni 22/05/2023 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=onuni
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERonuni200vi